Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Działalność w latach 2008 - 2010

Email Drukuj PDF

Grudzień 2010 r.
- za kwotę 1500 zł zakupiono obuwie sportowe dla uczniów I LO - Uczniowski Klub Sportowy Gimpel.

Październik 2010 r.

- zakończono malowanie i remont wnętrza budynku Bursy - wydano na ten cel w tym roku około 100 000 zł (zobacz zdjęcia).
- dofinansowano wycieczkę w Bieszczady dwóm uczniom kl. III A w kwocie 300 zł, oraz wyjazd ośmiu uczniów klas biologicznych na warsztaty na UJ w kwocie 270 zł.
- przyznano stypendia socjalne trzem uczennicom z kl. II C i I C w kwocie 100 zł miesięcznie od października 2010 r. do czerwca 2011 r.

Wrzesień 2010 r.

- przyznaliśmy pięciu uczniom dofinansowanie do szkolnej wycieczki (po 200 zł),

- podjęliśmy uchwałę o przyznaniu uczniowi klasy III i I LO im. S. Goszczyńskiego stypendium socjalnego po 200 zł miesięcznie  (od września 2010 r. do maja 2011 r.).

Lipiec, Sierpień 2010 r.

- remont korytarzy I i II piętra, klas, sanitariatów w budynku bursy.

- wymiana okien w piwnicy budynku bursy.

Czerwiec 2010 r.

- współorganizacja zadania o nazwie "Wybitni pedagodzy I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu", zorganizowanego przez absolwentów obchodzących 35 lecie matury. Benefis profesorów Marii Pilch i Ryszarda Szymaszka sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Nowy Targ, a wydanie publikacji "Pilchusia i Ciapek" przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

- zakup nagród dla najlepszych uczniów klas I i II na zakończenie roku szkolnego.

Maj 2010 r.
- tradycyjnie, zakupiono 16 piór wiecznych na zakończenie roku klas maturalnych, jako nagrody dla najlepszych uczniów,
- wyremontowano 2 sale w budynku TBG,
- dofinansowano spotkanie w ramach wymiany językowej, uczniów I LO i młodzieży z Niemiec.
Kwiecień 2010 r.
- udzielono pomocy finansowej uczennicy I LO im. Seweryna Goszczyńskiego, na cele rehabilitacyjne,
- czwórce uczniów dofinansowano wycieczkę klasową.
Marzec 2010 r.
- dofinansowanie, organizacji przyjęcia grupy ze Szwajcarii (w ramach tzw. grup językowych),
- dofinansowanie do wycieczek szkolnych 6 uczniom I LO  im. Seweryna Goszczyńskiego,
- udzielono pomocy materialnej uczennicy I LO im. Seweryna Goszczyńskiego.
Luty 2010 r.
- wymieniono instalację elektryczną w budynku TBG.

Styczeń 2010 r.

15. 01. 2010 r. - złożono w Urzędzie Miasta Ofertę Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego w dziedzinie kultury i sztuki, o dofinansowanie Zadania Wybitni Pedagodzy I LO im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu.
13. 01. 2010 r. - odbyło się zebranie zarządu, na którym:
- podjęto uchwałę o zapłaceniu dodatkowych robót, wynikłych w czasie wykonywania prac blacharsko-dekarskich na budynku TBG,
- podjęto uchwałę o przyznaniu stypendium, uczniowi kl.III, I LO im.Seweryna Goszczynskiego (od stycznia do czerwca 2010 r.) w kwocie 300zł/m-c.
- ustalono termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego na dzien 10. 03. 2010 r. godz.17.00  - w biurze TBG przy ul. Nadwodniej 5.

Listopad 2009 r.

- zakończono remont dachu,

- podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży udziałów w działkach 11256, 11257 i przeznaczeniu uzyskanych środków na remont budynku TBG.

Październik 2009 r.

- przyznano dofinansowanie wyjazdu uczniów I LO do Niemiec, w ramach wymiany międzyszkolnej - w kwocie 700,00 zł,

- dofinansowano wycieczkę szkolną dla dwóch uczniów kl. III, I LO w kwocie 780 zł.

- przyznano stypendium socjalne uczniowi kl. III, I LO w kwocie 200,00 zł miesięcznie do maja 2010 r.

Wrzesień 2009 r.

- podjęto uchwałę o przyznaniu stypendium socjalnego (od 01. 09. 2009 r. do 30. 06. 2010 r.) uczniowi klasy drugiej I LO im. S. Goszczyńskiego.

- podjęto uchwałę o  wykonaniu remontu pokrycia dachu budynku bursy (wymiana rynien, pasów podrynnowych i rur spustowych).

Lipiec 2009 r.
- Wakacje, ale podjęto już uchwałę w sprawie zapłacenia rachunku za tzw. szwedzki stół na otwarcie sali gimnastycznej, przygotowany przez uczniów Szkoły Specjalnej w Nowym Targu, w ramach praktyk.

Czerwiec 2009 r.
- dofinansowanie wymiany polsko - niemieckiej, pobytu grupy niemieckiej - gości młodzieży naszego I LO.
- dofinansowanie pobytu wymiany młodzieży naszego liceum z Biskupskim Gimnazjum w Brnie.
- pokrycie kosztów wynajmu sali gimnastycznej, dla koedukacyjnej sekcji piłki siatkowej prowadzonej przez p. Piotra Jabłońskiego.

Maj 2009 r.
- jak co roku, zakupiono 14 szczęśliwych piór, dla najlepszych absolwentów I LO.
- rozpoczęły się w budynku bursy spotkania z historią, wykłady, odczyty, spotkania organizowane przez PTH.

Kwiecień 2009 r.
- zainwestowaliśmy, w publikację, pt "Powiat Nowotarski - od rzemiosła do przemysłu", poprzez zamieszczenie strony z informacją o TBG.
- podpisaliśmy umowę o współpracy TBG z PTH Oddz. w Nowym Targu.
- podjęliśmy decyzję, o wynajęciu w budynku TBG pomieszczenia dla PTTK "Gorce" Oddział Nowy Targ, z przeznaczeniem na działalność statutową Zarządu Oddz. PTTK.
- dofinansowaliśmy wycieczkę szkolną sześciorgu uczniom naszego liceum i przyznaliśmy zapomogę losową wypłacaną co m-c od IV - VI 2009 r. uczennicy I LO.

Marzec 2009 r.
- uchwalono dalsze finansowanie wynajmu sali gimnastycznej dla uczniów I LO od stycznia do kwietnia 2009 r.

Styczeń 2009 r.
- nawiązano kontakt z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Nowym Targu. TBG udostępni pomieszczenia dla PTH na prowadzenie statutowej działalności.
- wymieniono okna od strony południowej budynku TBG przy ulicy Nadwodniej 5.

Grudzień 2008 r.
- sfinansowano zakup 55 sztuk map "Okolice Nowego Targu - powiat nowotarski" przeznaczonych do biblioteki szkolnej I LO.

Listopad 2008 r.
- przyznaliśmy trzy stypendia wypłacane od listopada 2008 r. do czerwca 2009 r. trzem uczniom I LO im. S. Goszczyńskiego w łącznej kwocie 550 zł miesięcznie. Stypendia będą wypłacane ze środków zbieranych przez TBG jako Organizację Pożytku Publicznego (1% podatku).
- dofinansowanie wyjazdu klas biologiczno-chemicznych na wykłady z biotechnologii organizowane przez UJ w Krakowie, w kwocie 450 zł.
- dokonano całkowitej wymiany okien w budynku TBG od strony wschodniej, północnej i zachodniej.

Październik 2008 r.
- sfinansowaliśmy koszty wynajmu sali gimnastycznej w Białym Dunajcu (400 zł.) na Turniej Piłki Siatkowej, w ramach organizowanego przez I LO im. S. Goszczyńskiego Memoriału im. Jakuba Marka.
- sfinansowaliśmy wynajem sali na Hali Sportowej "Gorce" w ramach zajęć sportowych dla uczniów I LO - od września do grudnia 2008 r. w kwocie 160 zł za miesiąc.
- dofinansowaliśmy bilety wstępu do "Tischnerówki" dla uczniów klas pierwszych, w ramach tradycyjnego Rajdu im. S. Goszczyńskiego.